watergroep
wandelsport
sas
vanmarcke
paardevissers
poperinge
hommelbier
mp
ngi
nieuwpoort
okra
kbc
koksijde
kw
iwva
ieper
focus
dekeyzer
destrooper
diksmuide
diksmuidseboterkoek
farys
CM_button_trans
defensie
coachpartners
cronolive
decuyper
bariseau
bnaie
cdsca
Banner_bovenaan-foto-5
Banner_bovenaan-foto-1
Banner_bovenaan-foto-21
Banner_bovenaan-foto-2
Banner_bovenaan-foto-4
Banner_bovenaan-foto-3

Vierdaagse van de IJzer

De "Vierdaagse van de IJzer" is een internationale mars, georganiseerd door de Belgische Defensie in samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden Diksmuide, Poperinge en Ieper.
Deze jaarlijkse 'militaire oefening' in de Westhoek staat open voor burgers en militairen uit binnen- en buitenland.

Doelstellingen

Band


de band tussen Defensie en de samenleving versterken door militairen en burgers samen te brengen tijdens een gemeenschappelijke, sportieve inspanning

Herdenken


de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen, in het bijzonder zij die vielen op de slagvelden in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog , herdenken op een respectvolle manier

Westhoek


de wandelaars op een aangename manier laten kennismaken met de historische en toeristische waarde van de Westhoek

Organisatie


De organisatie van de vierdaagse wandeltocht is in handen van het Bataljon Artillerie.
Dit bataljon, deels gekazerneerd aan de Belgische Noordzeekust, wordt voor de uitvoering van deze opdracht bijgestaan door het Competentiecentrum Steunmaterieel en -producten uit Ieper, het Veertiende Medische bataljon (14 Bn Med), de Militaire Politie en het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen.


De organisatie verloopt in nauwe samenwerking met de gemeente Koksijde en de steden Nieuwpoort, DiksmuidePoperinge en Ieper.

Het Uitvoerend Comité van de Vierdaagse van de IJzer biedt de wandelaars elk jaar, tijdens de eerste volle week volgend op 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart is een officiële feestdag in België), vier dagen wandelplezier.

Het secretariaat bepaalt en tekent voor elke dag een omloop van 8, 16, 24 en 32 km uit volgens een vast patroon (afwijkingen zijn steeds mogelijk):


  • de openingsplechtigheid, en de aankomst van de eerste wandeldag vinden steeds plaats in Koksijde-Oostduinkerke, de gemeente waar de oorsprong van de Vierdaagse ligt.
  • er zal ernaar gestreefd worden dat de omloop van de eerste wandeldag over het grondgebied van Nieuwpoort, de laatste stad op het Westelijk Front van de Eerste Wereldoorlog, loopt. Uitzonderingen zijn mogelijk.
  • de aankomst van de laatste wandeldag, de slotplechtigheid + defilé van alle deelnemers en de start van één der vier dagen (in principe van de vierde dag) vinden steeds plaats in stad Ieper, uitgegroeid tot begrip en symbool van W.O. I
  • de andere aankomstplaatsen liggen in de frontsteden Poperinge en Diksmuide

Steden en gemeenten


De deelname, volgens historisch gegroeide regels, van de gemeente Koksijde en de steden Nieuwpoort, Poperinge, Diksmuide en Ieper is een vaste waarde.

Zij zijn vertegenwoordigd in het Organiserend Comité en de Vierdaagse van de IJzer doet hun grondgebied elk jaar aan.

Hun logo's zijn opgenomen in het logo van de Vierdaagse.


Het spreekt voor zich dat de contacten en de samenwerking met de andere steden en gemeenten die de Vierdaagse dit jaar aandoet ook uitstekend zijn.

Bussen


Voor de deelnemers aan de Vierdaagse van de IJzer die kozen voor een formule met transport, wordt vervoer met bussen ingelegd vanaf het door u gekozen opstappunt  naar de startplaats van elke wandeldag.


's Avonds brengen die bussen de wandelaars terug naar het opstappunt.


Let op: op de bussen worden enkel deelnemers toegelaten met een geldig opstapbewijs!


GEEN OPSTAPBEWIJS = GEEN VERVOER !


Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk!


Vergeet niet: dagstappers kunnen zich niet inschrijven in de door de gemeente georganiseerde Logement.

Wandelaars die zich pas op de wandeldag zelf inschrijven, moeten dat doen in het secretariaat aan de start.

Die mensen moeten zich dus met eigen vervoer naar de stad of gemeente van de startplaats begeven.


De vertrekuren kunnen ook geraadpleegd worden op onze website.
Deze uren worden ook medegedeeld via infoborden en infokrantjes aan de start/aankomst.

Veiligheid


De organisatie van de Vierdaagse van de IJzer besteedt bij de voorbereiding en tijdens deze mars van Defensie enorm veel aandacht aan het aspect 'veiligheid' van de wandelaars.

De omlopen worden in detail verkend, bestudeerd en besproken met agenten van de lokale politiekorpsen van de deelnemende steden en gemeenten en met leden van het detachement Echo van de Groep Militaire Politie, gelegerd in het kwartier 'Kamp van Lombardsijde' in Nieuwpoort.

Tijdens de Vierdaagse werken al deze mensen samen om de veiligheid, langs de omlopen, op de kruispunten en bij andere gevaarlijke verkeerssituaties, te garanderen.

Verzekering


Alle deelnemers aan de Vierdaagse van de IJzer zijn verzekerd. Voor burgers en buitenlandse militairen wordt een verzekeringspolis afgesloten via Wandelsport Vlaanderen bij Arena NV.

 

De Belgische militairen zijn op oefening en bijgevolg verzekerd van ambtswege.

Welke ongevallen zijn gedekt door de verzekering?

Onder ongeval wordt verstaan: een lichamelijk letsel of een materiële breuk opgelopen TIJDENS de Vierdaagse EN als gevolg van de deelname aan de Vierdaagse!

Wat te doen in geval van ongeval?

Neem zo snel mogelijk (= dezelfde dag nog!) contact op met:

  • ofwel een dokter van de organisatie op de omloop of in uw logementskamp
  • ofwel in met het secretariaat aan start of aankomst
  • ofwel de commandant van uw logementskamp

Laat die persoon een aangifteformulier invullen.
Laat eventueel een verklaring van een getuige toevoegen.

Het secretariaat van de Vierdaagse zal het dossier versturen naar Wandelsport Vlaanderen voor verdere uitbating.

Randanimatie


De organisatie tekent steeds weer omlopen uit die stuk voor stuk de moeite waard zijn.
Telkens ontdekt de deelnemer nieuwe pittoreske plekjes in de Westhoek.

Toch wordt elk jaar opnieuw een inspanning geleverd om ook voor leuke animatie te zorgen op verschillende plaatsen langs de omlopen.

Eén deel van de events komen dagelijks opnieuw aan bod, de overige events zijn specifiek gebonden aan één welbepaalde wandeldag.

Voor de zoektocht "Wandel en Kijk" neem je een gratis deelnameformulier aan de start en beantwoord je vragen over het landschap en de bezienswaardigheden langs de omloop.

De prijzenpot zit boordevol met arrangementen in de Westhoek, waardebonnen, wandeluitrusting van topkwaliteit, en veel meer van dat fraais.

Traditiegetrouw krijgen alle deelnemers op de eerste wandeldag echte garnalensoep aangeboden door de Orde van de Paardevisser.

Vierdaagse van de IJzer vzw
Kwartier "Kamp van Lombardsijde"
Matrozenlaan 16
8620 Nieuwpoort
Tel: 02/4423813 - 02/4423815 

© Vierdaagse van de IJzer. All Rights Reserved

Ma-Vr: 07.30-12.00 * 13.00-15.00

IBAN: BE02 7350 4225 8440
BIC: KREDBEBB
BTW: BE0649.923.655

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept